Monday, September 21, 2009

XII. Morning 2 - Allegro molto

Barbarian dance

libretto:

Bićhardem la te khelel,

Hai voj phendăs ći 3anel,

Jaj, ći 3anel, te ći kamel,

Na-i la, kirvo, te marel la.

De man, ćiordino kirvo,

Dav les tuke romano!

Ajlom ajlom tanananalalala

No comments:

Post a Comment