Monday, September 21, 2009

I. Evening 1 - Parlando

From far away

libretto:

Jaj Sosøar, Vilu, sosøar kadi butĩ, mo,

Kaj drom dural dikhen

Kana me mo rovav?

Ke rugin mamo, rugin,

Rugin e Devlorés

Khere aven, mamo

Tirre duj ćhavorre

Ke ći daran romenøar,

Ći le, thamiaøar,

Thaj pale so avela,

Ći le meripnesøar.

No comments:

Post a Comment