Monday, September 21, 2009

XIV. Morning 4 - Allegro vivace

Black cat

libretto:

Loli kući tele perel

so rodes tu terni romni

xulava man thaj thova man,

Thaj, terne!a te dikhes man”

Ajtej nin ne ne ra na ninra...

Beśelas i ćhej pe hordova,

Thaj ći 3anava,

So si tale la(øe)

Kali mïcha tale laøe,

Phurdel o beng ande laøe!

Oj de landa aj denadajda

No comments:

Post a Comment