Monday, September 21, 2009

V. Night time 2 - Vivace

Let me shout

libretto:

Sila djol pustolej, mamo,

Sogodi pajlum, jaj

Sintje te najasol

Numaj muri vak!

Kadă numaj muri vak

Te śai ćhingarav.

Mure jakha vaś kadă, jaj!

Lença te dikhav

No comments:

Post a Comment