Monday, September 21, 2009

VI. Night time 3 - Andante misterioso

Snake balade

libretto:

Jaj, kothe telal k-o pani

kothe thovel i terni romni

kothe gelăs ek terno rom aj!

Pućhlăs laøar lel les,

Nići ke „Naśtik lav tut terna roma” (Sosøar ćoreja?)

Jaj, aj Thaj te kames, te les man, aj!

3a ando veś xude le sapes, xude le vlinalo sapes, aj!

Aj tatăr les tire phralesqe.

Thai atunći śaj tu les man

„Tira dajako Del”

Thaj avilăs o phral khere;

„So tadăn, terne phenje?”

„Pharo khand mardăs man!”

„Terne pujo thai maćho,

kodi khand mardăs tut”

Kana jekh roj zumavdă

Jek paś śargulindăs

Kana o dujto zumavdăs,

Manglăs parna k-o śerand

No comments:

Post a Comment