Monday, September 21, 2009

VIII. Night time 5 - Allegro

Veal of dreams

libretto:

Aj, gelem p-o plajin,

P-o plajin p-o zeleno

Avri trade penqe khuren

Le Benoski familija.

Thaj uśtilem de tehara

[Mo! Śohan te na meres!]

Phadilăs le Burasqo puro

Kana o Petjo śundăs

Pesqe bala avri cïrdăs

No comments:

Post a Comment